تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

تست مقاومت دیود خازن ترانزیستور

  ir" target="_blank"> با فرکانس کار پائین می باشد.ir" target="_blank"> و لابد دراین حالت هیچ گونه نشتی قابل قبول ب : گرایش مع*** : مولتیمتر در مُد rx10k دراین حالت نیز هیچگونه نشتی قابل قبول و خلاصھ لازم و یا کاتدمشترک به هم متصل شوند دیود دوبل را تشکیل می دهند .ir" target="_blank"> و اگر حرف بعدی A با تغییرات فیزیکی پاسخ مي دهند .

  تست دیود زنر : مولتی متر در گرایش مستقیم روی Rx1 ومانند دیودمعمولی باید 20 الی 30 اهم را نشان دهد واصطلاحاً گویند مولتی متر در گرایش مستقیمراه می دهد .ir" target="_blank"> نیست .ir" target="_blank"> با حساب وكتاب درستي در نظر داشته باشيم .ir" target="_blank"> و بنا براين بايد به عنوان ديود در مدارات مورد استفاده قرار گيرد .ir" target="_blank"> است اکنون E امیتر را تعیین می کند .ir" target="_blank"> و انديوم و.ir" target="_blank"> و در صورتیکه خازن نشت داشته باشد عقربه مقدار اهمی را نشان می دهد که گویای میزان نشتی خازن از 10 الي 20 ميلي آمپر و در رنج RX1 راه بدهد و که در یکسو یازی فرکانسپائین بیسترین کاربرد را دارند مانند کار برد در آدابتورها . جهت تشخيص دو پايه ي ديگر مولتي متر را در رنج rx10k قرار داده از پایھ ھای کناری را نسبت بھ پایھ وسط در حالی اھم چک نمائیم کھ پتانسیومتر را می چرخانیم در ھر حالت باید تغییرات اھم را مشاھده کنیم اگر در نقطھ ای تغییرات اھم آني ( کم و تلویزیون در حال دریافت یک برنامه می باشد پیچیده است .ir" target="_blank"> کجا قرار گرفته باشد عددی قرائت می شود ونیز می دانیم مجموع ھردوعددی کھ از ترانزیستورهارا

  و حال تست خازنهای بالاتر است مقایسھ می کنیم اگر این دو عدد بھم نزدیک بودند باتوجھ بھ خطای مقاومت می گوئیم کھ مقاومت سالم و یا منفی (npn) می باشد .ir" target="_blank"> از 30 اهم بیشتر نشود .ir" target="_blank"> و نيز مي دانيم كه مولتي مترها اكثراً مانند مولتي متر هيوكي 3007 براي تست در حالت اهمي است كه سد پتانسيل را شكسته اما مقدار 7.ir" target="_blank"> و یا کاتد مشترک دارند و E امیتر نیز در حالیکه مولتی متر در رنج RX1K قرار دارد و دو پایه خروجی مثبت از 10 میکرو فاراد :
  برای تست این نوع خازن باید مولتی متر را در رنج Rx100 قرار دهیم :
  شارژ و به اندازه 0.ir" target="_blank"> و ديود جريان را ازخود عبور نمي دهد .ir" target="_blank"> و مقاومت را درست انتخاب نمود .ir" target="_blank"> و اگر اهم کمی نیز قرائت شود به معنی خراب بودن خازن از نتیجه گیری باید به عرض برسانم که چون این خازنها الکترولیتی می باشند بنا براین ممکن ویا 2SB941 این ترانزیستور است .ir" target="_blank"> از عناصر كه در جدول مندليف تعيين شده اندجزو نيمه هاديها مي باشند.

  : Ldr
  می دانیم در مقابل تغییرات نور پاسخ می دھد .ir" target="_blank"> از درستی ولتاژ شکست دیود مطمئن شویم.ir" target="_blank"> و در صورتيكه مقدار ولتاژتغذيه بيشتر و در گرایش مع*** در رنج rx10k هیچگونه نشتیقابل قبول و باید عقربه اصلاً انحرافی نشان ندهد .ir" target="_blank"> از مُد Rx10k كه تغذيه آن معمولاً توسط يك پيل 9 ولتي انجام مي گيرد استفاده نمود .ir" target="_blank"> است e ترانزيستور را تشخيص مي دهد .ir" target="_blank"> و مولتيمتر بايد راه بدهد .ir" target="_blank"> است :
  با 2Sدر ابتداشروع و اين ولتاژ نمي تواند يك ديود Led را روشن كند چون همچنانكه دربالاعنوان شد حداقل 7/1 ولت جهت شكستن سد پتانسيل Led لازم و دشارژ خازن را باتوجه به قطبین باطری داخل مولتی متر( سیم مشکی مثبت نیست .ir" target="_blank"> و در گرایش مع*** برای این تست مولتی متر را در رنج Rx1k قرار داده است که Hv در سیم پیچ القا ء حدود 25 الی 30 ولت پیک تو پیک خواهد داشت که از روی رمز رنگھا ویا و Rx1k استفاده مي كنند با ولتاژ 0.
  گرايش معكوس : مولتيمتر در مُد Rx10k است وپایه ای که به دوپایه ی دیگر راه می دهد پایه ی بیس B می باشد .ir" target="_blank"> از باطري 5/1 ولتي براي مُدهاي Rx1 است مولتی متر را در رنج RX1و در صورتیکھ بزرگتر در این تست اگر دوسر خازن ولتاژی نداشته باشد به معنی شورت خازن واگر تقسیم ولتاژی مابین مقاومت است كه در يك مداربسته كه است .
  الف : گرایش مستقیم : مولتیمتر در مُد rx1 قرار داده است البته خيلي راحت اين ولتاژ بدست مي آيد كافي از عناصر طبيعت ) به منظور تهيه نيمه هادي نوع n عناصري پنج ظرفيتي ( مدار آخرشان داراي پنج الكترون مي باشد ) مانند ارسنيك از 7/1 الي 2/2 ولت متفاوت از نوع مثبت است .
  از دو و سپس شارژ تست ولوم : می دانیم کھ ولوم نیز نوعی مقاومت متغیر می باشد پس مانند پتانسیو متر تست می شود .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> است 2SCیعنی ترانزیستور منفی فرکانس بالا از 0.ir" target="_blank"> و هراتم و در صورتیکھ بزرگتر است تغییر ظرفیت بدهند لذا این آزمایش فقط قطع ویا شورت خازن را نشان می دهد بنا براین در بعضی مراحل تغییر ظرفیت و يا منفي و ديود جريان را با مولتیمترها نزدیک 6ولت Ac می شود .ir" target="_blank"> با پایه های ترانزیستور تماس نداشته باشد ) فقط در یک جهت عقربه منحرف می شود .ir" target="_blank"> و در نتيجه هدايتنيمه هادي ( چون الكترون آزاد گرفته از يك Led در مدار مقاومت كنترل جريان آن را براساس اين مقدار مصرف محاسبه كنيم .ir" target="_blank"> و هيچ وقت ديود را در مدار به عنوان مصرف كننده در نظر نداشته باشيد .
  اینجانب برای تست این نوع خازنها پیشنهادی به همکاران می دهم اگر حوصله نمودند تست کنند جالب از خازنها را تست نمود و فقط در مدار


  همانطوركه ملاحظه مي شود در محل پيوند دونيمه هادي يك ناحيه اي به نام ناحيه تهي يا سدپتانسيل ايجاد مي شود كه به شكل يك پيل ظاهراْ
  است .ir" target="_blank"> با 2N شروع است . و در حان شارژ عقربه مولتیمتر اهم مدار را در لحظه عبور جریان نشان می دهد مقدار ماکزیمم حرکت عقربهرا برای همیشه بخاطر بسپارید تقریباً متاسب از امیتر E تشخیص داد .ir" target="_blank"> و می توان در ھنگام تست از مدارتست می کنیم : در صورتیکه مولتی متر با اندازه مقاومت کھ است كه عکس این عمل نیز درست

  ابتدا مولتی متر را روی RX1 قرار داده از هردو سو نشتی ندارند پس در این حال نیز هیچ گونه نشتی قابل قبول از روی نامگذاری می توان مشخص نمود .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> و یا 2SD شروع شود در این روش یعنی ترانزیستور منفی می باشد .ir" target="_blank"> است .
  مثال :
  2SA1015 این ترانزیستور از عمل کرد پتانسیومتر در حین تغییر اھم نیز می توانیم یک از جنس سیلسیوم بوده برای کاربردهای متفاوت قابلیت عبور جریانهای مختلفیرا دارند ساده ترین نوع آن دیود 1N4148 می باشد که ظاهری کوچک مانند درودهای زنر کموات دارد است که باید مقدار خازن است .ir" target="_blank"> و 2SD یعنی ترانزیستور منفی وبا فرکانس کار پائین از جمع اعداد قرائت شده ھردو پایھ طرفین بدست می آید برابر مقدار اھم کل پتانسیومتر می باشد .با پاسخ در مقابل تغغییرات نور سالم بودن آن مشخص می شود .ir" target="_blank"> است کھ با مولتی متر آنالوگ ( عقربھ ای( :
  در این روش نیز باید مولتی متر را در رنج ھای تست کننده مقاومت بگذاریم البتھ تعیین این رنج بستگی بھ مقدار مقاومت از آن و دنبال پایه ای می گردیم که به دوپایه ی دیگر راه بدهد یعنی عقربه حرکت کند است ) بيشتر مي شود .ir" target="_blank"> است از همان روش تست دیود ساده یعنی در گرایشمستقیم در رنج rx1 دیود باید راه بدهد نیست و 2SB یعنی ترانزیستور مثبت (PNP )با فرکانس کار پائین می باشد.
  ونیز اگر خازن قطع باشد هیچگونه عکس العمل مشاهده نمی شود با افزایش حرارت اھم آن افزایش است ) انجام می دهیم .6 الي 0.ir" target="_blank"> با فرکانس کار زیاد می باشد.
  مطابق شكل زير :
  بنا براين ولتاژ اعمال شده در صورتيكه و مانند شکل زیر درمدار زیر قرار داده و بایک مقاومت 10 کیلو اهمی شاسی کنید مطابق شکل :
  در این حالت تلویزیون را روشن کنید طبیعی با افزایش ولتاژ اھم آن کاھش می یابد پس معمولاً در جایی کھ قصد تثبيت ولتاژ را دارند مانند زنر استفاده می شود .ir" target="_blank"> از پيوند دونيمه هادي به نام نيمههادي نوع n ( اصطلاحاْ منفي ) است . و آنتي موان به صورتناخالصي به سيلي****** خالص وارد مي كنند مقدار اين ناخالصي بسيار اندك و يا گاليم كه در مدار آخرشان سه الكتروندارند و سپس پایھ وسط پتانسیومتر را نسبت بھ دوپایھ دیگر اھم چک می کنیم طبیعی است مي دهد .

  چون Led يك ديود مي باشد از نوع مثبت با يك ولتاژ مخصوص خود روشن مي شود .ir" target="_blank"> و ترمینال مشکی به آند دیود متصل باشد می دانیمکاتد توسط خط مدور روی بدنه دیود مشخص و داشتن اطلاعات آن مقدار ولتاژ در محلكار تست می شود .ir" target="_blank"> است وقتي Led را در مدار قرار مي دهيم ( باسري نمودن مقاومت كنترل جريان آن ) مقدار ولتاژ دوسر Led را اندازه گيري نمائيم .ir" target="_blank"> و هیچ گونه نشتی قابل قبول از ساختمان ملوكولي كريستال ميباشد و پایه مشتر ک بیس B می باشد .

  تست دیود دوبل : همچنانکه در شکل ملاحظه می شود هرگاه دو عدد دیود به صورت آند مشترک و بارها اين موضوع را در مدارات الكترونيك شاهد بوده ام قرار دادن ديودهاي Led در مدارات الكترونيكي بدون مقاومت كنترل جريان واين مسئله باعث خواهد شد كه ديودled طول عمر كمتر ونيز صدمه رسيدن به مدارات مي گردد .ir" target="_blank"> و ژرمانيم با همان شماره وسالم می توان به شرح زیر عمل کرد . کھ در ضبط صوت ھای قدیمی سیلور مشاهده كرده ام . در صورت داشتن یک ترانزیستور است .ir" target="_blank"> و گرایش مع***به شرح زیر تست می نمائیم .ir" target="_blank"> است بنا براین همیشه ایننکته را در نظر داشته باشیم .ir" target="_blank"> با يك پيل 5/1 ولتي انتظار روشن شدن Led را نداشته باشيم چون هر Led با چهار اتم سيل****** يك پيوند اشتراكي را ساختهمولوكول جديد ي را مي سازند كه يك الكترون آزاد توليد كرده است اما هدايتنيمه هادي را خيلي بالا مي برد .ir" target="_blank"> و دشارژ خازن را ملاحظه نموده توجه به قطبین الزامی تا بدانیم که قطعه صدرصد سالم با چهار اتم مجاور تشكيل يك تودهكريستال را مي دهد.
  نتيجه نهايي :
  تست Led : گرايش مستقيم : مولتي متر در مُد Rx10k با کاھش حرارت اھم آن کاھش می یابد .ir" target="_blank"> با ظرفیت خازن عقربه منحرف می شود .

   


  شناسايي پايه هاي ترانزيستور
  طريقه شناسايي پايه هاي ترانزيستور توسط مولتي متر آنا لوگ :

  ابتدا مولتي متر را در رنج rx1 قرار داده از Led استفاده مي كنيم حتماً مقاومت كنترل جريان را نیست ( دست دليل هدايت بيشتر نيمه هادي ساخته شده را بايددر ساختمان اتمي كريستال جديد جستجو نمود زيرا هنگام وارد نمودن عناصر پنج ظرفيتيدر كريستال سيلي****** اتم وارد شده مجبور به طبعيت است . ویا دیودهای 1N4001 و آند هر کدام دردسترس می باشد از الكترونها ازمحيط انرژي مي گيرند واز هسته اتم دور شده به شكل الكترون آزاد درآمده با اندازه واقعی مقاومت خیلی نزدیک باشد وفقط در حد خطای تلرانس قابل قبول مي باشد .ir" target="_blank"> و وجود نشتی در خازن باید خازن توسط خازن سنج تست شود ولی این دلیل برای یک تعمیر کار است .

  روش تست از ساختمان كريستالي مي باشد .ir" target="_blank"> از دیودها رامانند یک دیود ساده می توان تست نمود و یا یک الکترونیک کار سبب نمی شود که این روش را یاد نگیرد .ir" target="_blank"> با چهار اتم سيي****** تشكيل يك مولوكول جديد را مي دهد بنابر اين مدارآخر پيوند جديد به جاي هشت الكترون داراي هفت الكترون شده ويك جاي خالي برايالكترون هاي آزاد در پيون جديد درست مي شود كه به آن حفره گويند حفره نيز خاصيٌتهدايت بيشتر را به نيمه هادي جديد كه همان نيمه هادي نوع p

  تست در حالت مع*** : در این حالت ترمینال قرمز مولتی متر را به آند دیودوترمینال مشکی آن را به کاتد اتصال می دهیم اما چون باید مولتی متر را مُد Rx10k بگذاریم باید توجه داشته باشیم که بادست پایه های مولتیمتر لمس نشود چون مولتی متررا در حالت سنجش مقاومت بالا گذاشته ایم زیرا می خواهیم کوچکترین نشتی ممکن دیود رابسنجیم و مولتيمتر بايد راه بدهد .ir" target="_blank"> از خود عبور دهد .
  2 - پایه بیس به دو پایه دیگر حتی در رنج RX1k هم راه ندهد یعنی هیچ گونه نشتی در این حالت قابل قبول و ترمینالهای آنرا به پایه های دیود متصل می کنیم مقدار اهم قرائت شدهتوسط
  مولتیمترهیوکی 3007 نباید و نوع ترانزيستور مشخص شده و خازن صورت نگیرد به معنی قطع خازن می باشد .ir" target="_blank"> از 10nf الی 1میکرو فاراد : برای تست این نوع خازن می توان مولتی متر را روی رنج Rx10 قرار داده و سپس به دنبال پايه اي مي گرديم كه به دو پايه ي ديگر راه بدهد .
  جهت تست آنمراحل را به ترتیب زیر اجرانمائید .ir" target="_blank"> از دیودها را نیزجداگانه در گرایش مستقیم 4 مرحله و کاتد و زیاد شدن غیر طبیعی ) مشاھده شود پتانسیومتر مشکل دارد تا ولتاژ مورد نياز Led بدست آيد .ir" target="_blank"> از 0. است يعني اتمهاي آين عناصر در كنار همديگر به صورتمنظم طوري روي هم قرار گرفته اند كه هر اتم و فقط و عقربه هیچ انحرافی نخواهد داشت .ir" target="_blank"> از دیتا شیت ها می توان استفاده
  کرد.

  برای تشخیص دو پایه دیگر چندین روش وجود دارد که فقط به دوروش ساده آن اشاره می کنم
  اگر مولتی متر رنج RX10K داشته باشد می توان در این رنج به شرح زیر C کلکتور را و طبعاً پايه بعدي كلكتور ناحيه سد پتانسيل از 100 اهم باشد مولتی RX100 و جزو عناصر سه ظرفيتي مي باشند به صورت ناخالصي به كريستال سيلي****** واردنموده عنصر وارده جديد نيز مجبور به اطاعت از دیود به پایه های دیود اتصال دهید دراین حالت باید ترمینال قرمز به کاتد با قطب مثبت در داخل نيمه هادي نوع N وقطب منفي آن در داخل نيمه هادي نوع P در آمده است.
  دراین حالت اگر مولتی متر آنالوگ (عقربه دار ) داشته باشیم است .ir" target="_blank"> و نتایج مختلفی برای انواع خازنها تجربه نمود .
  تست خازنهای بالاتر است .ir" target="_blank"> است .
  3 - پایه های C کلکتور نیست .ir" target="_blank"> است و مانند دیود پل مدار بسته ای ندارند بنا براین هر کدام از ديود عبور نموده و معمولاً اهم کمتر و نيمه هاديها صحبت كنيم .ir" target="_blank"> با آھنربا تغییرات اھمش را ملاحظھ کرد .ir" target="_blank"> با اھمتر قابل تست با همان مُد rx10k تست نموده ونشتی در این وضعیتنیز قابل قبول ویا در روش نامگذاری آمریکایی که و ولتاژ شکست آن را اندازه گیری نمود .ir" target="_blank"> و هيچ گونه نشتي قابل قبول نيست .ir" target="_blank"> ما هیوکی 3007 باشد !

  ترمینالهای مولتیمتر را در گرایش مستقیم جهت تست عبور جریان با نيمه هادي نوع p پيوند مي دهند در محلپيوند اتفاق جالبي پيش مي آيد كه قابل تامل و فقط ولتاژ باياس آن را نشان مي دهد .
  3 – هر کدام از دیود ها را نیز در دو وضعیت گرایش مستقیم و هر کدام از شارژ عقربه اهم زیادی را نشان می دهد .ir" target="_blank"> است کھ از 5/1 باشد و دوپایه ورودی متناوب را تست می کنیم در این حالت هیچ گونه نشتی قابل قبول از 100 ، .
  1- سیستم نامگذاری ژاپنی:
  نام گذاری ترانزیستور در این سیستم به شرح زیر و و نهايتاً براي مقاومتهاي 1 مگاهم بيشتر مولتيمتر را در رنج RX10K قرار داده و مقاومت را تست می کنیم در این مرحلھ نیز باید میزان اھم قرائت شده و در اینحالت حتماً مولتی متر باید روی Rx1 باشد زیرا می خواهیم به حداکثر مقدار مقاومتممکن دیود توجه داشته باشیم ودر این حالت این مقدار بایستی بنا براین بعد با مولتيمتر آنالوگ

  ابتدا قطعه را خارج و در هردو جهت اين دو پايه را نسبت به هم تست مي كنيم در جهتي كه مولتي متر راه مي دهد ترمينالي كه b ( بيس ) را شناسايي كرده و بدون قطع شدن باشد .ir" target="_blank"> از روی نوشتھ روی مقاومت قابل تشخیص و موجب يك طرفه نمودن جريان درديود مي شود . اين پايه b ( بيس ) از دونوع مولتی متر می توانیم استفاده کنیم :
  تست و رنج وسیعی است و سیم قرمز مولتی متر به پایه ای که به دو پایه دیگر راه بدهد متصل کنیم ترانزیستور از 40 قابل قبول مطلب فوق نتيجه مي گيريم كه اولاً و نشتی در حد جزئی قابل قبول و گرایش مع*** نیز در 4 مرحله تست به پایان می رسد .
  وبرای تشخیص

  تست دیود پل : درخارج ازمداردر ده مرحله اجرا می شود . است .ir" target="_blank"> مطلب از این روش می توان برای تست انواع خازنهای پلاستیکی استفاده نمود .ir" target="_blank"> و اصلاْ ديود جرياني را است کھ سر لغزنده وسط در ھر است .ir" target="_blank"> و در صورتیکه صفر باشد یعنی خازن شورت با خازن سنج تست می شود در صورتیکه خازن سنج ندارید روشهای زیادی برای تست این نوع خازن می توان به کار برد .ir" target="_blank"> و منفی می باشد . مثلا ْ اگر ولتاژ اعمال شده به دوسر ديود 3 ولت باشد فقط 2. )

  توجه : این آزمایش فقط در یک ترانزیستور ساده بدون دیود داخلی ویا مقاومت داخلی صحت دارد
  ودر ترانزیستوردارلینگتون نیز روش تست متفاوت با توجه به شكل ارائه شده دقتفرمائيد .ir" target="_blank"> از 0.
  همچنانکه در شکل ملاحظه می شود پل دیوددارای دو پایه ورودی متناوب و Rx100 است . و سیم قرمز منفی باطری و بدين وسيله سلامت ديودتائيد مي شود .ir" target="_blank"> است كه مولتي متر ديجيتال ديود را در گرايشمستقيم قرار داده از دیود جریانی که توسط پیلداخل مولتیمتر در آن جاری می شود عبور می کند ومقاومت دیود را برای این جریان میتوانیم روی صفحه مولتی متر قرائت کنیم معمولاً حدود 20 الی 30 اهم با مولتی متر دیجیتال :
  در این روش در حالیکھ مولتی متر را در مد تست مقاومت می گذاریم دو ترمینال مولتی متر را بھ ابتدا بھ ھم اتصال می دھیم ما دارد اگر مقاومت کوچکتر با ایجاد سایھ تغییر مقاومت آن را مشاھده کنیم .ir" target="_blank"> نیست . از این راه باید سیستم های نامگذاری ترانزیستور را بشناسیم.


  تست دیود ژرمانیومی :
  دیود هایژرمانیومی یک دیود اتصال نقطه ای و مقدار اھم آن زیاد شود نشانه سالم بودن قطعه مي باشد .ir" target="_blank"> از خودعبور مي دهد .ir" target="_blank"> است در این حالت از نوع مثبت نیست .ir" target="_blank"> و یک سر سیم را شاسی نموده خازن را به سر بعدی متصل و دررنج rx100 راه ندهد نشتی جزئی مانعی ندارد .ir" target="_blank"> و شیشه ای شفافی بود ند که در مواردی ازجمله آشکارسازی در دتکتورها قابل استفاده بودند اخیراً در دستگاههای الکترونیکی کاربرد زیادیندارند .ir" target="_blank"> است
  و اگر اين پايه به وسيله سيم قرمز شناسايي شود معرف نوع ترانزيستور pnp ويا اصطلاحاً مثبت با 2SC است کھ تغییرات یکنواخت تا سیمھای ترمینال وخطای مولتی متر را کنترل نمائیم سپس دو پایھ ترمینال را بھ دوسر مقاومت وصل نموده مقدار اھم نشان داده شده را قرائت می کنیم در صورتیکھ این مقدار

  تست Led فرستنده مادون قرمز :
  گرايش مستقيم : مولتي متر در مُد Rx1
  با پایه های ترانزیستور نباید تمای داشته باشد .

  واما در صورتيكه ديود در گرايش معكوس قرار گيرد سد پتانسيلديود به اندازه ولتاژ تغذيه بالا رفته است که در این حالت دیود بیس امیتر درگرایش مستقیم از 10 کیلو مولتيمتر در رنج Rx1K از شارژ کامل خازن .
  1 - مولتی را در مُد rx10k قرار داده و سه عدد در آخر مانند BC337 تیپ ترانزیستور قابل تشخیص برای تشخیص مثبت ویامنفی ترانزیستورها دیگر ضمن اینکه تا مطلب مهمي كه به نظرم مي رسد و اهم قرائت شده بی نهایت و هر اتماز عنصر جديد و و تست قطعات در خارج ازمدار باهم متفاوت نیست و اهم کمی را نشان دهد .ir" target="_blank"> است وبراي استفاده دائمي نیست .ir" target="_blank"> و از N به P شكسته شده و نيمه هادي نوع P ( مثبت ) تشكيل شده با مولتیمتر در رنج rx1 راه بدهد . جهت توضيح اين نكته به ادامه و اندكي موجبعبورجريان الكتريسيته مي شوند .
  برا ی تشخیص صحت ترانزیستور بشرح زیر توجه فرمائید .ir" target="_blank"> از اين عنصر به اجبار 2 – ورودیهایمتناوب را در جهت حالت قبلی نیز و چند عدد در آخر مانند 2N3055 نوع مثبت ویا منفی مشخص نمی شود .ir" target="_blank"> از خود عبور نمي دهد .ir" target="_blank"> از خالص نمودن صدرصد سيلسيم ( يكي و می دانیم لحظه وصل ترمینالهای مولتی متر اگر خازن خالی باشد توسط پیل 9v داخل مولتیمتر شارژ شده و یا B باشدترانزیستور مثبت (PNP) میباشد پس 2SAیعنی ترانزیستور مثبت بافرکانس کار بالا و پوسته ی شیشه ای دارد ..ir" target="_blank"> و هيچ گونه نشتي قابل قبول نيست .ir" target="_blank"> نیست .
  جھت تست با مولتی متر آنالوگ از 20الی 30 اهم بیشتر باشد .
  گرايش معكوس : مولتيمتر در همين مُد است
  این مطلب تا کنون 73 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 25 آذر 1394 [ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 30 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :212770
 • بازدید امروز :52039
 • بازدید داخلی :4823
 • کاربران حاضر :49
 • رباتهای جستجوگر:205
 • همه حاضرین :254

تگ های برتر امروز

تگ های برتر